Over ons

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is tot stand gekomen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bouwend Nederland en afgestemd met Stubeco, universiteiten, TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma. Door deze samenwerking is een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen en gebruikt.

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”. Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de betonbekistingen, ondersteuningen, steigerbouw en het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte.Ten opzichte van opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept de VSB het grote belang van de activiteiten van de leden. De VSB bepleit daarbij een rationeel en haalbaar beleid, waardoor de slagkracht van de leden wordt behouden en versterkt.  Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten, periodiek getoetst aan de hand van de Waarborgregeling VSB.Flexibel en communicatief ingesteld, draagt zij bij aan een adequaat functionerend opleidingssysteem, aan kennisoverdracht en een kwalitatief hoogstaand voorlichtingsniveau. Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving. Voor meer informatie: www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl
 

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.