Update Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is geüpdatet. In de nieuwste versie is een aanpassing op het demarcatieoverzicht doorgevoerd, waarbij nu ook rekening wordt gehouden met de klasseindeling volgens NEN 12812. Deze indeling is ook doorgevoerd in hoofdstuk 4 bij het onderwerp Berekenen & Tekenen, waar nu een indeling is gemaakt naar ontwerpklassen A en B (B1 en B2). Verder is in hoofdstuk 4.3.6 een kleine aanpassing op het onderwerp Berekenen van glijbekistingen gekomen.

In overleg met Inspectie SZW is ook de tekst over het onderwerp stortsteigervloer (paragraaf 9.4.6.) op een aantal punten gewijzigd en is hoofdstuk 10.1.3 over Valbeveiligingen in analogie met de Richtlijn Steigers geactualiseerd.

Naast de tekstuele aanpassingen is in de nieuwe versie ook een checklist opgenomen met startgegevens voor het ontwerp en de engineering van tijdelijke ondersteuningsconstructies en is het voorbeeld van een lijst voor controle en vrijgave van tijdelijke ondersteuningsconstructies geactualiseerd.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies rekening moet worden gehouden.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.
 

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.