Betonbouw in het centrum van de aandacht

Veilig en effiënt - onder dat motto organiseerde VSB, samen met Arbouw en VOBN, tijdens de Beton Vakdagen een pakkend symposium dat volledig aansluit op de actualiteit. Dat het leren van eventueel gemaakte fouten optimaal kan worden uitgenut, bewijst het programma Storybuilder dat namens Arbouw werd toegelicht aan de hand van een aantal praktijkcases. Op basis van de geavanceerde analyse van (bijna) ongevallen, kan nu elke betrokkene komen tot de vermoede oorzaak ervan. Op basis van die ervaringen kan de bouw het telkens beter doen, uit het oogpunt van veiligheid en efficiency.

Ferry Slim, dat door de VOBN nader onder de loep werd genomen, zoomt in op de verbeterde efficiency in de betonbouw.
In navolging van de Richtlijn Steigers, dat het steigerbouwproces op moderne wijze positioneert, wordt momenteel hard gewerkt aan een richtlijn voor het werken met betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Er ontstaat daarmee een tweede “Bijbel”, nu voor het werken met bekistingen en ondersteuningen. Namens de Commissie, een initiatief van de VSB en Bouwend Nederland, die zich bezig houdt met het tot stand komen van deze nieuwe richtlijn, werd de stand van zaken opgemaakt. De verwachting is dat deze gebundelde stand der techniek in 2014 het licht ziet en daarmee de trend zet voor het veiliger en efficiënt werken in deze discipline.

Wat het betekent om in de dagelijkse praktijk kwaliteit en veiligheid te bundelen, werd haast tastbaar gemaakt aan de hand van een praktijkcase die namens de Sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB werd toegelicht.

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.