Update Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is geüpdatet. In de nieuwste versie is een aanpassing op het demarcatieoverzicht doorgevoerd, waarbij nu ook rekening wordt gehouden met de klasseindeling volgens NEN 12812. Deze indeling is ook doorgevoerd in hoofdstuk 4 bij het onderwerp Berekenen & Tekenen, waar nu een indeling is gemaakt naar ontwerpklassen A en B (B1 en B2). Verder is in hoofdstuk 4.3.6 een kleine aanpassing op het onderwerp Berekenen van glijbekistingen gekomen.

In overleg met Inspectie SZW is ook de tekst over het onderwerp stortsteigervloer (paragraaf 9.4.6.) op een aantal punten gewijzigd en is hoofdstuk 10.1.3 over Valbeveiligingen in analogie met de Richtlijn Steigers geactualiseerd.

Naast de tekstuele aanpassingen is in de nieuwe versie ook een checklist opgenomen met startgegevens voor het ontwerp en de engineering van tijdelijke ondersteuningsconstructies en is het voorbeeld van een lijst voor controle en vrijgave van tijdelijke ondersteuningsconstructies geactualiseerd.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van betonbekistingen en ondersteuningsconstructies rekening moet worden gehouden.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.
 

Update 9.4.6 en demarcatieoverzicht

Paragraaf 9.4.6 en meer specifiek de definitie van de definitie van de stortsteigervloer is aangepast. Verder is het demarcatieoverzicht aangepast.

31.12.2017

Opleidingsmodule Monteur Ondersteuningsbouwer Bekistingen

In tegenstelling tot de aankondiging in hoofdstuk 8.1 is de opleidingsmodule Monteur Ondersteuningsbouwer Bekistingen nog niet voltooit. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan deze aanvullende module ondersteuningen, die naast de basisopleiding steigermontage beschikbaar moet komen.


Naar verwachting komt de module in de loop van 2017 gereed. De actuele stand van zaken blijft hier op de website te volgen. Tot de introductie van de module ondersteuningen zijn de in 2000 door de sector opgestelde eind- en toetstermen van kracht die in hoofdstuk 8.1.1 op de website kunnen worden gevonden.

23.02.2017

Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies per 1 juli 2016 gratis

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de websites van de Richtlijn Steigers en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies gratis toegankelijk. Op 9 juni ondertekenden Gijs Buijs van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Teus de Wit van Bouwend Nederland hiervoor een convenant.

De Richtlijn Steigers werd in 2008 geïntroduceerd en werd in 2015 gevolgd door de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Initiatiefnemers voor beide richtlijnen zijn de Kontaktgroep Materieel (Komat) van Bouwend Nederland en de secties Steigerbedrijven respectievelijk Betonbekistingbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven. Met de richtlijnen hebben beide partijen de Arbowet concreet ingevuld. De richtlijnen geven steeds de stand van de wetenschap weer, waarop instanties ook in de praktijk controleren.

Tot nu toe was de toegang tot de websites gebonden aan een abonnementsysteem. Om de veiligheid in de branche verder te verhogen en voor alle marktpartijen een gelijkwaardig uitgangspunt te bieden, is besloten om de websites gratis te maken. Naast de websites zullen wel gedrukte versies van de richtlijnen blijven bestaan. Deze zijn tegen een vergoeding via de websites te bestellen.

De websites blijven bereikbaar via de webadressen www.richtlijnsteigers.nl en www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl.
 

Richtlijn voor betonbekistingen en ondersteuningsconstructies een feit

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is officieel gelanceerd. In aanwezigheid van belangstellenden uit bouw, overheid en industrie ontvingen prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller, vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, H. (Henk) Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland, R. (René) van Zutven, voorzitter van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB en J. (Jan) Vermeiren van Inspectie SZW een eenmalig gedrukt exemplaar uit handen van H. (Hans) van Leeuwen, voorzitter van de commissie Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies en L.A.M. (Laurens) Smal, voorzitter van Komat.

De richtlijn is bedoeld voor iedereen die (in)direct te maken krijgt met betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, bouwbedrijven, betonbekisters, steigerbouwers, fabrikanten, leveranciers, verhuurbedrijven, overheden, adviesbureaus, toezichthouders/inspecteurs, onderwijs-instellingen, uitzendorganisaties of verzekeringsmaatschappijen.

Achtergrond totstandkoming

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is een coproductie van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven en Bouwend Nederland en is tot stand gekomen in nauw overleg met Stubeco, samensteller van onder meer het Handboek Uitvoering Betonwerken. De eerste ideeën voor de richtlijn ontstonden na overleg tussen Inspectie SZW, de toenmalige Arbeidsinspectie en de sectie Betonbekistingbedrijven van VSB en de Kontaktgroep Materieel van Bouwend Nederland. Naar aanleiding van het overleg werden de inspectiemodule Betonbekisting Montage en Inspectiemodule Betonbekisting Uitvoering Gebruik aangepast. De aanpassingen hadden onder meer betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen, de specificatie van demontage in bekistingsplannen en de open haken van normale spanbanden.

Een logisch vervolg hierop is de verbreding hiervan tot een richtlijn. Een richtlijn die duidelijk geen overbodige luxe is. Per slot van rekening doet iedere werknemer in de bouw ’s ochtends thuis de deur achter zich dicht in de overtuiging dat hij ’s avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Dat kan alleen als hij op een veilige manier en in een veilige omgeving zijn werk kan doen. Daar is dan natuurlijk wel een meetlat voor nodig; een referentie waar controle op mogelijk is. Alle kennis daarvoor ligt bij de leveranciers van bekistingen en ondersteuningen. Wat is mogelijk? Waarmee kan dat? Waaraan moet dat voldoen? Die vragen worden nu beantwoord in de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies. Het resultaat is een richtlijn die -ondanks de verscheidenheid aan producten- toch altijd dezelfde ‘geest’ van veiligheid uitdraagt. Daarmee komt er een vaste basis waarmee gericht toezicht kan worden gehouden en gecontroleerd.

Op de foto v.l.n.r. Laurens Smal, Erwin Muller, Henk Homberg, René van Zutven, Jan Vermeiren en Hans van Leeuwen (klik foto om deze te vergroten)

Uitvoering en inhoud

De Richtlijn Bekistingen en Ondersteuningen verschijnt in digitale vorm en is op PC, tablet én mobiele telefoon toegankelijk via www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan vragen uit de markt naar webgebaseerde oplossingen. In digitale uitvoering kan de richtlijn bovendien op eenvoudige en snelle manier up-to-date worden gehouden. Om de richtlijn te kunnen raadplegen, is een abonnement nodig. Informatie hierover kan worden gevonden op de website van de richtlijn.

De indeling van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is in grote lijnen:

Inleiding
Werking Richtlijn

Ontwerpfase:

 • Productomschrijving
 • Berekenen van bekistingen en ondersteuningen
 • Tekenen van bekistingen en ondersteuningen

Voorbereidingsfase:

 • Bekistingplan (werkplan)
 • Veiligheid en Gezondheid plan (V&G)
 • Werken met bekistingen en ondersteuningen
 • Algemene eisen
 • Aanvullende eisen

Uitvoeringsfase:

 • Montage en demontage
 • Keuren van bekistingen en ondersteuningen
 • Relatie met overige activiteiten
 • Beton en wapening

De Richtlijn is rijk geïllustreerd en voorzien van tal van praktische voorbeelden. In de Richtlijn is verder een groot aantal checklists, draaiboeken, voorbeelden, praktijkvoorbeelden en controlelijsten opgenomen. 

Exemplaren van de richtlijn zijn te bestellen via www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl. De kosten voor een abonnement bedragen € 59,75 per jaar.

Meer informatie
Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen
Martin Franke | Beta PR & Media
T. 070 427 5200
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W. www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl

 

Praktische Informatie

Sociale media

Contactgegevens

Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met Beta PR & Media / Leidschendam.
T: +31 (0)70 4275200

 

Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.